Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992589

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2018 r.
II SO/Ol 2/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Jezielska, Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku sędziego NSA Zdzisława Pietrasika oraz sędziów WSA w Bydgoszczy: Joanny Brzezińskiej, Renaty Owczarzak, Elżbiety Piechowiak, Grzegorza Saniewskiego, Leszka Tylińskiego, Anny Klotz, Jerzego Bortkiewicza, Jarosława Wichrowskiego, Jarosława Szulca, Teresy Liwacz, Ewy Kruppik-Świetlickiej, Mirelli Łent, Leszka Kleczkowskiego, Urszuli Wiśniewskiej, Haliny Adamczewskiej-Wasilewicz o wyłączenie od rozpoznawania sprawy o sygn. akt II SA/Bd 1169/17 ze skargi "(...)" na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w "(...)" z dnia 18 lipca 2017 r., nr "(...)" w przedmiocie warunków pełnienia służby postanawia wyłączyć sędziego NSA Zdzisława Pietrasika oraz sędziów WSA w Bydgoszczy: Joannę Brzezińską, Renatę Owczarzak, Elżbietę Piechowiak, Grzegorza Saniewskiego, Leszka Tylińskiego, Annę Klotz, Jerzego Bortkiewicza, Jarosława Wichrowskiego, Jarosława Szulca, Teresę Liwacz, Ewę Kruppik-Świetlicką, Mirellę Łent, Leszka Kleczkowskiego, Urszulę Wiśniewską, Halinę Adamczewską-Wasilewicz od rozpoznawania sprawy o sygn. akt II SA/Bd 1169/17. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.