II SAB/Wa 874/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807604

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. II SAB/Wa 874/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sędziowie WSA: Olga Żurawska-Matusiak (spr.), Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2016 r. sprawy ze skargi J. P. na bezczynność Burmistrza (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.