II SAB/Wa 552/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141631

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. II SAB/Wa 552/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Danuta Kania (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi A. K. na bezczynność (...) Polska S.A. z siedzibą w (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.