II SAB/Wa 344/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

II SAB/Wa 344/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803895

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r. II SAB/Wa 344/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Adam Lipiński, Maria Werpachowska (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 1 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi D. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.