II SAB/Rz 82/21, Niedopuszczalność skargi na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia skargi złożonej w trybie 227 k.p.a -... - OpenLEX

II SAB/Rz 82/21, Niedopuszczalność skargi na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia skargi złożonej w trybie 227 k.p.a - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3196415

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.