II SAB/Rz 127/19, Zakres badania projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. - Wyrok... - OpenLEX

II SAB/Rz 127/19, Zakres badania projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3034139

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.