II SAB/Rz 119/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - OpenLEX

II SAB/Rz 119/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2804220

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. II SAB/Rz 119/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący SNSA Małgorzata Wolska (spr.) Sędziowie WSA Joanna Zdrzałka WSA Magdalena Józefczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 13 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R. G. na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.