II SAB/Po 99/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139427

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r. II SAB/Po 99/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Drzazga, Asesor Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu (...) grudnia 2019 r. sprawy ze skargi V. L. na przewlekłość Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.