II SAB/Po 77/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871051

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. II SAB/Po 77/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Szaniecka.

Sędziowie WSA: Maria Kwiecińska, Jakub Zieliński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2013 r. sprawy ze skargi D. H. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.