II SAB/Ol 69/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809985

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2016 r. II SAB/Ol 69/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi A. P. na bezczynność Marszałka Województwa w udostępnieniu informacji publicznej postanawia na podstawie art. 33 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dopuścić Stowarzyszenie A. do udziału w niniejszej sprawie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.