II SAB/Lu 100/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SAB/Lu 100/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801310

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2017 r. II SAB/Lu 100/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie WSA: Joanna Cylc-Malec, Marta Laskowska-Pietrzak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 października 2017 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.