Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874180

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
II SAB/Kr 84/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi E.Ł. na bezczynność Starosty Powiatu M. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) uchylić postanowienie z dnia 22 października 2013 r. o stwierdzeniu prawomocności postanowienia z 29 sierpnia 2013 r. od dnia 8 października 2013 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.