II SAB/Kr 37/19, Dostęp do akt księgi wieczystej a udostępnienie informacji publicznej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SAB/Kr 37/19, Dostęp do akt księgi wieczystej a udostępnienie informacji publicznej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695672

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.