II SAB/Kr 323/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139458

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r. II SAB/Kr 323/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sędziowie WSA: Beata Łomnicka Iwona Niżnik-Dobosz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 listopada 2019 r. sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 14 czerwca 2019 r. ((...) o udostępnienie informacji publicznej skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.