Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840485

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 listopada 2015 r.
II SAB/Go 72/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Rzepecka, Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A spółki z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.