II SA/Wr 617/21, Stwierdzenie nieważności decyzji w kontekście upływu 30 lat - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we... - OpenLEX

II SA/Wr 617/21, Stwierdzenie nieważności decyzji w kontekście upływu 30 lat - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3371378

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.