II SA/Wr 594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139254

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. II SA/Wr 594/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sędziowie WSA: Olga Białek (spr.), Gabriel Węgrzyn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 listopada 2019 r. sprawy ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi (...) oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.