II SA/Wr 356/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870993

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2013 r. II SA/Wr 356/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sędziowie WSA: Mieczysław Górkiewicz, Alicja Palus (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego "Z. K." na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia warunków środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Galeria Handlowo-Usługowo-Rozrywkowa z towarzyszącą infrastrukturą oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.