II SA/Wr 340/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871036

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2013 r. II SA/Wr 340/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sędziowie WSA: Olga Białek (spr.), Anna Siedlecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi R. G. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia 28 lutego 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu "szopy" oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.