II SA/Wr 337/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871054

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 września 2013 r. II SA/Wr 337/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek.

Sędziowie WSA: Władysław Kulon (spr.), Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 września 2013 r. sprawy ze skargi B. P. i B. P. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych polegających na przesunięciu ścianki działowej przedpokoju oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.