II SA/Wr 14/23, Uchwała w przedmiocie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z tereniu gminy jako uchwała kierunkowa - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3556770

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.