II SA/Wa 855/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871030

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2013 r. II SA/Wa 855/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Kania, Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.