II SA/Wa 773/20, Zastosowanie k.p.a. w odniesieniu do stwierdzenia nieważności dyplomu ukończenia studiów. Delikt plagiatu jako dodatkowa przesłanka stwierdzenia nieważności dyplomu ukończenia studiów - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3124788

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.