II SA/Wa 739/13, Stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia jako przesłanka ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1367770

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.