II SA/Wa 364/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812029

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. II SA/Wa 364/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Antoniuk, Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. sprawy ze skargi T. L. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia przewodu habilitacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.