II SA/Wa 315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141853

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. II SA/Wa 315/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sędziowie WSA: Piotr Borowiecki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2019 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego za okres pozostawania poza służbą oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.