II SA/Wa 30/20, Wypłata funkcjonariuszowi Policji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SA/Wa 30/20, Wypłata funkcjonariuszowi Policji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3071969

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.