II SA/Wa 288/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

II SA/Wa 288/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796629

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. II SA/Wa 288/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2017 r. sprawy ze skargi J.P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.