II SA/Wa 2820/19, Interpretacja pojęcia „szczególnie uzasadniony przypadek”. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... - OpenLEX

II SA/Wa 2820/19, Interpretacja pojęcia „szczególnie uzasadniony przypadek”. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3072058

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.