II SA/Wa 2222/19, Przetwarzanie danych osobowych żołnierza w ewidencji wojskowej a przepisy RODO. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SA/Wa 2222/19, Przetwarzanie danych osobowych żołnierza w ewidencji wojskowej a przepisy RODO. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064599

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.