II SA/Wa 2175/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3136287

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. II SA/Wa 2175/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Asesor Joanna Kruszewska-Grońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2019 r. sprawy ze skargi A. W. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.