II SA/Wa 2016/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809950

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. II SA/Wa 2016/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sędziowie WSA: Anna Mierzejewska (spr.), Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi R.L. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.