II SA/Wa 1959/20, Naruszenie zakresu upoważnienia ustawowego z art. 341 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Wa 1959/20, Naruszenie zakresu upoważnienia ustawowego z art. 341 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3284677

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.