II SA/Wa 1855/20, Zakres kontroli sądu administracyjnego w sprawie przyznania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia -... - OpenLEX

II SA/Wa 1855/20, Zakres kontroli sądu administracyjnego w sprawie przyznania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3279704

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.