II SA/Wa 1291/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992473

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. II SA/Wa 1291/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Kube (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Dąbrowska, Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. sprawy ze skargi G. D. na orzeczenie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.