II SA/Wa 1250/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

II SA/Wa 1250/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822405

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. II SA/Wa 1250/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Grochowska-Jung, Danuta Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 listopada 2016 r. sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia nr (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.