II SA/Wa 1094/22, Kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3523334

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.