II SA/Sz 497/19, Uwzględnienie stanu faktycznego sprawy i relacji między przepisami dotyczącymi praktycznej nauki zawodu oraz... - OpenLEX

II SA/Sz 497/19, Uwzględnienie stanu faktycznego sprawy i relacji między przepisami dotyczącymi praktycznej nauki zawodu oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2715659

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.