II SA/Sz 478/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871065

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2013 r. II SA/Sz 478/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Jankowski.

Sędziowie NSA: Elżbieta Makowska (spr.), Iwona Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzynie reprezentowanej przez Burmistrza Węgorzyna z dnia 31 stycznia 2013 r. nr XXIII/221/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.