Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901595

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 14 września 2011 r.
II SA/Sz 310/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.).

Sędziowie: WSA Marzena Iwankiewicz, NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 września 2011 r. sprawy ze skargi D. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.