II SA/Sz 1078/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807685

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2016 r. II SA/Sz 1078/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj, Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.