II SA/Rz 999/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809963

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016 r. II SA/Rz 999/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Paweł Zaborniak Sędziowie WSA Ewa Partyka WSA Marcin Kamiński (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 5 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. sp.k. w (...) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.