Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981631

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 lutego 2016 r.
II SA/Rz 896/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk Sędziowie NSA Małgorzata Wolska WSA Magdalena Józefczyk (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.