II SA/Rz 660/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871001

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 września 2013 r. II SA/Rz 660/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk Sędziowie WSA Zbigniew Czarnik WSA Joanna Zdrzałka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi W. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.