II SA/Rz 1665/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - OpenLEX

II SA/Rz 1665/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2806737

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2016 r. II SA/Rz 1665/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk Sędziowie WSA Elżbieta Mazur - Selwa (spr.) WSA Paweł Zaborniak Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.