II SA/Rz 1424/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812152

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2016 r. II SA/Rz 1424/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Piotr Godlewski (spr.) Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk WSA Joanna Zdrzałka Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 1 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi J. P., E. S. i W. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.