II SA/Rz 1163/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989480

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2018 r. II SA/Rz 1163/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący SWSA Krystyna Józefczyk spr. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2018 r. sprawy ze sprzeciwu M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia. - oddala sprzeciw - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.