II SA/Rz 1030/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999422

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018 r. II SA/Rz 1030/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący SWSA Magdalena Józefczyk (spr.) Sędziowie WSA Joanna Zdrzałka WSA Piotr Godlewski Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.