II SA/Rz 1006/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2997649

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018 r. II SA/Rz 1006/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący SWSA Magdalena Józefczyk Sędziowie WSA Joanna Zdrzałka (spr.) WSA Piotr Godlewski Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy ze skargi A. D. i P. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.