II SA/Po 908/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807294

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lutego 2016 r. II SA/Po 908/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sędziowie WSA: Edyta Podrazik (spr.), Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Z. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.